Mielecka księga zmarłych

Objaśnienia i skróty:

*kolejność danych: data zgonu – imię i nazwisko zmarłego – wiek zmarłego określony różnicą pomiędzy rokiem urodzenia i rokiem śmierci – miejsce pochówku,

*CPW – cmentarz parafialny nad Wisłoką,

*CPS – cmentarz parafialny przy ul. H. Sienkiewicza,

*CPRz – cmentarz parafialny przy ul. Rzochowskiej,

*CKKJ – cmentarz komunalny przy ul. Królowej Jadwigi,

*m.p.n.u. - miejsca pochówku nie ustalono,

*dz., d. – dzień, dni,

*t. – tydzień, tygodni,

*m. – miesiąc, miesięcy,

*pytajnik przy dacie śmierci lub miejscu pochówku oznacza, że dane są niepewne,

*e. przy dacie – znana tylko data ekshumacji,

*p. przy dacie – znana tylko data pogrzebu,

*uzz. – uznana(y) za zmarłą (ego),

*post. SP Mielec – postanowieniem Sądu Powiatowego lub Grodzkiego w Mielcu,

*post. SO Tarnów – postanowieniem Sądu Okręgowego w Tarnowie,

*symb. – symboliczna tablica,

*HOK – hitlerowski obóz koncentracyjny.

 

 

Dziękuję za pomoc, której udzielili mi: ks. Janusz Kłęczek, ks. Jerzy Ptak, Robert Grygiel, Lidia Burczyk, Grażyna Żmuda,  Marcin Murdza, Katarzyna Kagan, Małgorzata Bienias i Agnieszka Bieda.

 

Script logo