Kalendarium

KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W DZIEJACH MIELCA

Spis ten ujmuje najbardziej istotne wydarzenia, a niekiedy także procesy i zjawiska w historii osady, a później miasta. W przypadkach corocznego powtarzania się wydarzeń (m.in. świąt państwowych i kościelnych) wykazywane są tylko ich początki i zakończenia albo przypadki odbiegające od normy. Daty z pytajnikami są niepewne.

Script logo